Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2019

9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viaosiaka osiaka
kwiatywewlosach-
1772 44de
Reposted fromLinaa Linaa viazielono zielono
kwiatywewlosach-
kwiatywewlosach-
Milczenie nie jest złotem. Milczenie jest paskudnym kłamstwem. Milczenie jest najpaskudniejszym ze wszystkich kłamstw.
— M. Hłasko "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazielono zielono
kwiatywewlosach-

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
kwiatywewlosach-
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
3747 3d95 500
Reposted fromkarsina karsina viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
3250 0792 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viaavooid avooid

May 31 2019

kwiatywewlosach-
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viazielono zielono

May 09 2019

kwiatywewlosach-
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaosiaka osiaka
kwiatywewlosach-
kwiatywewlosach-
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
5933 f2ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaovermind overmind

March 06 2019

kwiatywewlosach-

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viazielono zielono
kwiatywewlosach-
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viazielono zielono
kwiatywewlosach-
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viazielono zielono
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl