Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

kwiatywewlosach-
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaosiaka osiaka
kwiatywewlosach-
kwiatywewlosach-
Reposted frombluuu bluuu viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
8547 f43d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
5933 f2ba 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
8574 6c3d 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaovermind overmind

March 06 2019

kwiatywewlosach-

Stanley Kubrick

Reposted fromnikotyna nikotyna viazielono zielono
kwiatywewlosach-
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viazielono zielono
kwiatywewlosach-
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami viazielono zielono
kwiatywewlosach-
Czy tam, gdzie teraz jesteś, ciepło jest, cicho jest, dobrze jest? Pauza. Czy tam jest bardzo inaczej, niż tutaj bywało? Pauza. Czy tam w ogóle jest? Pauza. Stęskniłem się za tobą... A ty, jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było. Pauza. Zapomnij o tych wszystkich naszyjnikach z powrozu, o sercu jak domek z kart. Pauza. Wróć. Czekam, aż mi dokładnie opowiesz, jak jest tam, gdzie teraz jesteś. Pauza. I proszę, nie martw się.
Pauza. Śmierć to słońce, które mówi: dobranoc.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaPoranny Poranny

February 11 2019

kwiatywewlosach-
Reposted fromFlau Flau viaavooid avooid

February 03 2019

kwiatywewlosach-
0072 7de9
365<3
Reposted fromvickybn17 vickybn17 viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
kwiatywewlosach-
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaovermind overmind
kwiatywewlosach-
Reposted fromFlau Flau viasadporn sadporn
9896 bafd
Reposted fromflamiekitten flamiekitten viadirtyliar dirtyliar
kwiatywewlosach-
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viaeternaljourney eternaljourney
kwiatywewlosach-
2761 ba62
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaoll oll
kwiatywewlosach-
8740 0f6d 500
Reposted fromcorvax corvax viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl